تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان سعدی جنوبی ، مجتمع اداری و تجاری سعدی ، طبقه ی ۴ واحد ۴۰۹

شماره تماس دفتر مرکزی : ۰۲۱۳۳۹۵۵۱۰۳ – ۰۲۱۳۳۹۶۳۸۲۳

آدرس کارخانه : تهران ، باقرشهر ،مجتمع  صنعتی تجریشی

شماره تماس کارخانه :۰۲۱۵۵۲۰۹۸۶۸ – ۰۲۱۵۵۲۲۲۲۱۲

ایمیل : setarehsanat@yahoo.com

تماس با ما