مقاله پمپ

پمپ چیست؟

پمپ چیست؟    پمپ وسیله است که با عمل مکانیکی، مایعات یا گاز را حرکت می دهد. پمپ ها را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد: کاربردهای مستقیم و آسان، جابجایی و پمپ های گرانشی. پمپ ها با استفاده از برخی مکانیزم ها (معمولا متقارن یا دوار) عمل می کنند و انرژی را…

موتور الکتریکی

الکتروموتور چیست؟

موتور الکتریکی  الکتروموتور یا موتور الکتریکی   یک کلید را فشار دهید و سریعا از توان الکتریکی بهره بگیرید.چگونه اجداد ما موتور الکتریکی را دوست داشته اند؟! شما می توانید آنها را در همه چیز از قطار های الکتریکی گرفته تا ماشین های کنترل از راه دور پیدا کنید و ممکن است شگفت زده شوید…

AVR

ولتاژ ثابت در دیزل ژنراتور

AVR درباره ی این مقاله   همان طور که می دانید انتظار می رود یک ژنراتور خوب یک فرکانس ثابت ایجاد کند. و هم چنین انتظار می رود که وضعیت پایدار خود را در صورت تغییر بار ناگهانی حفظ کند یا در شرایط اساسی به وضعیت پایدار بازگردد. از آنجا که مهم است بارهای تغذیه…