دیزل ژنراتورهای ولوو

AVR

ولتاژ ثابت در دیزل ژنراتور

AVR درباره ی این مقاله   همان طور که می دانید انتظار می رود یک ژنراتور خوب یک فرکانس ثابت ایجاد کند. و هم چنین انتظار می رود که وضعیت پایدار خود را در صورت تغییر بار ناگهانی حفظ کند یا در شرایط اساسی به وضعیت پایدار بازگردد. از آنجا که مهم است بارهای تغذیه…