برق تک فاز به موتور سه فاز

راه اندازی موتور سه فاز با برق تک فاز، بدون اینورتر

راه اندازی موتور سه فاز با برق تک فاز، بدون اینورتر      برای این که ما موتور سه فاز را با برق تک فاز راه اندازی کنیم کافیست که یک خازن مناسب داشته باشیم حال یک سوال مطرح می شود، چه خازنی مناسب این کار است؟ یک روش تجربی برای این کار داریم و…