تماس با ما

دفتر مرکزی

کارخانه

آدرس دفتر مرکزی :

تهران ، باقرشهر ،مجتمع  صنعتی تجریشی

شماره تماس دفتر مرکزی :

۰۲۱۵۵۲۰۲۰۸۰-۰۲۱۵۵۲۰۳۰۸۰

شماره تلفن همراه :

۰۹۱۲۸۳۸۸۹۴۱ – ۰۹۱۲۹۳۸۸۹۴۱

آدرس کارخانه :

تهران ، باقرشهر ،مجتمع  صنعتی تجریشی

شماره تماس کارخانه :

۰۲۱۵۵۲۰۹۸۶۸ – ۰۲۱۵۵۲۲۲۲۱۲

ایمیل :

info@setarehsanat.com

تماس با ما